Firemné kurzy


Pre Vašu firmu zabezpečíme výuku anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ruského, holandského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Dokážeme zabezpečiť výuku aj v iných jazykoch po vzájomnej konzultácii.

Životné tempo sa neustále zrýchľuje, povinností pribúda a je čoraz ťažšie nájsťsi čas na vzdelávanie, hoci je pre úspešnosť akéhokoľvek podnikania nesmierne dôležité. Našou ponukou sa obraciame najmä na firmy a organizácie, ktoré si dokážu vážiť čas svojich zamestnancov a rozhodli sa umožniť im vzdelávať sa priamo na pracovisku.

Naši lektori prídu za Vami do Vašej firmy.

Z čo najlepšieho využitia času vychádza i obsahová stránka našej ponuky výuky cudzieho jazyka. Celý obsah a metodika výuky je totiž koncipovaný ako „jazyk pre povolanie“, čo v praxi znamená, že Vaši zamestnanci si z obrovského množstva jazykových znalostí budú osvojovať iba tie, ktoré skutočne aj v ich povolaní potrebujú, čomu je podriadený výber tém a metód vyučovania. Naši lektori (slovenskí i zahraniční) sú špeciálne vyškolení pre tento druh výuky.

Jazykové kurzy môžu byť zamerané na všeobecný jazyk všetky úrovne, business, konverzáciu pre pokročilých, bankovníctvo, finančníctvo a iné. Sme samozrejme ochotní a pripravení Vám upraviť kurzy presne podľa vašich predstáv, „šité na mieru“, na základe u Vás vykonaného jazykového testu.

Naša filozofia a ciele výuky

Naši lektori dochádzajú priamo do priestorov klienta, výuka teda prebieha priamo na pracovisku. Vyučujeme modernou, tzv. komunikatívnou metódou, ktorá kladie dôraz na spontánne budovanie slovnej zásoby spolu s novými gramatickými javmi, pohotovosť v ústnom prejave a presnosť v písomnom prejave.Táto metóda simuluje reálne situácie, výuka je uvoľnená a efektívna. Vo vyšších stupňoch výuky zapájame do vyučovania v čoraz väčšej miere aj zahraničných lektorov tak, aby sa dosiahol cieľ, ktorým je komunikácia výhradne v cieľovom jazyku výuky.

Našim cieľom je tiež zoptimalizovať náklady na jazykovú výuku tým, že zabezpečíme kompletnú, efektívnu a cielenú výuku jazyka. Všetci školení pracovníci by mali komunikovať bez zábran a správne v celej rade profesných situácií na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu vo firme a dosiahnutej jazykovej úrovni.

Bezplatná súčasť služieb pre vás

- semestrálne plány kurzov, ktoré spracúvame spoločne s klientom
- vstupné zaraďovacie a pravidelné semestrálne testy
- semestrálne vyhodnotenie dochádzky a efektivity vyučovania jednotlivých skupín i individuálnych študentov
- 30-minútová prezentácia našich služieb, kde vám odpovieme na všetky Vaše otázky ohľadom našich služieb
- záverečné testy a certifikáty

 

Organizácia výuky

Vzhľadom na úspešnosť a efektivitu výuky navrhujeme zvyčajne organizáciu výuky 2 krát do týždňa po dve vyučovacie hodiny, ale sme ochotní sa prispôsobiť aj iným organizačným podmienkam firmy.

Odborné zameranie kurzu

V prílohe uvádzame najbežnejšie profesné a odborné zamerania jazykových kurzov. Môžu byť zahrnuté do výuky v rámci všeobecného jazyka alebo samostatne.

Platobné podmienky

Úroveň45 min.
hodina
60 min.
hodina
Začiatočníci až pokročilí 15,00 EUR 20,00 EUR
Hodiny so zahraničným lektorom 18,25 EUR 24,33 EUR
Odborný jazyk 18,25 EUR 24,33 EUR

Ponuka platí pre 1 až 8 študentov.

Tandem Academia Business English Programme

Intenzívne kurzy a semináre na zlepšenie komunikácie v angličtine. Odborné a profesné zamerania.

Basic Telephone Training
(Základný tréning zručností telefonickej komunikácie, efektívne telefonovanie)

Commercial Correspondence
(Základy efektívnej obchodnej korešpondencie)

Presentation Skills
(Základy efektívnych prezentácií v angličtine)

English for Secretaries
(Kurz pre administratívnych pracovníkov sekretariátov)

English for Banking and Finance
(Špecializovaný kurz pre bankovníctvo a finančníctvo)

EU Consumer and Business Law
(Špecializovaný kurz základnej terminologie a problematiky hlavne obchodného práva)

Ďalej vám ponúkame špecializované kurzy a školenia pre pracovníkov v priamom styku so zákazníkom v obchode a jazykové tréningy iných zameraní po vzájomnej dohode a vypracovaní analýzy potrieb vašej spoločnosti.

Otestujte svoje vedomosti

PrihlásenieKto je online

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line