Preklady


Tandem Academia sa dlhé roky úspešne zaoberá výukou cudzích jazykov pre verejnosť i vo firmách. V našej spoločnosti vždy kladieme na prvé miesto dôraz na kvalitu prekladu a tlmočenia. Vyberáme tých najlepších prekladateľov a tlmočníkov, ktorí majú okrem výborných jazykových znalostí aj odborné vedomosti v danom odbore.

Poskytujeme:

 • kvalitné preklady z/do 37 svetových jazykov
 • preklady
  • bežné
  • odborné
  • súdne
 • preklady od 1 strany až po niekoľkostranové projekty, pričom sa orientujeme na bežnú terminológiu, preklady manuálov, preklady obchodnej korešpondencie, prospekty, katalógy, knihy, preklady zmlúv a reklamných materiálov
 • nadštandardné služby
  • grafické spracovanie prekladov
  • skenovanie
  • väzba
  • osvit
  • tlač
 • spôsob doručenia prekladov: e-mail, fax, pošta, osobne (disketa, CD, USB kľúč)

Cenník prekladov:

zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka 15,00 EUR/NS
z cudzieho jazyka do slovenského jazyka 12,30 EUR/NS
z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka 20,00 EUR/NS
externá korektúra 5,00 EUR/NS

NS = normostrana (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier)

Bežný termín dodania je do 3 pracovných dní pri rozsahu 6 NS/1 deň. Termín dodania dohodou je v prípade nad 6 NS/1 deň.

Ponuka expresných prekladov:

 • pri preklade do 24 hodín účtujeme prirážku do 50 % z ceny prekladu po dohode s klientom
 • za odborné preklady účtujeme prirážku od 1% - 20% podľa posúdenia náročnosti prekladu po dohode s klientom

Ponuka súdne overených prekladov:

Ponuka odborných a právnych prekladov:

 • špeciálnu pozornosť venujeme prekladom odborných a právnych dokumentov, pri ktorých veľmi záleží na správnej terminológii
 • preklad je vypracovaný prekladateľom, ktorý sa dlhodobo venuje prekladom tohto charakteru
 • za tieto preklady účtujeme prirážku do 30% podľa posúdenia náročnosti prekladu

Ponuka súdne overených prekladov:

 • k súdne overeným prekladom je potrebný originál alebo notársky overená kópia dokumentu
 • k originálnemu textu sa pripojí preklad v cieľovom jazyku, doplní sa prehlásením súdneho tlmočníka o autentickosti prekladu a jeho pečiatka

Cenník súdne overených prekladov:

zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka 25,00 EUR/NS
z cudzieho jazyka do slovenského jazyka 25,00 EUR/NS
z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka 33,20 EUR/NS

Každá neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom ako 1 strana sa pri úradne overených prekladoch považuje za 1 celú stranu.

Otestujte svoje vedomosti

PrihlásenieKto je online

Práve tu je jeden návštevník a žiadni členovia on-line